هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان

دومین کارگاه دانش افزایی مدرسین کشوری

راه اندازی اتوماسیون اداری آموزشی هیات نجات غریق استان اصفهان

اطلاعیه

...COM_CONTENT_READ_MORE_TITLE
ثبت نام کارگاه دانش افزاییCPR-کمک های اولیه
 1. نام(*)
  ورودی نامعتبر
 2. نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. شماره ملی(*)
  ورودی نامعتبر
 4. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 5. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر
 6. شهرستان
  ورودی نامعتبر
 7. نام دوره آموزشی(*)
  ورودی نامعتبر