فرایند صدور مجور فنی استخرها

 

الف) مدارک مورد نیاز جهت اداره کل ورزش و جوانان

1-   درخواست اولیه به اداره کل

2-   تایید واحد فنی و مهندسی

3-   تایید بیمه نامه و مسئولیت مدنی توسط واحد حقوقی

4-   تایید حراست اداره کل

5-   تاییدیه اجاره نامه

 

ب ) مدارک مورد نیاز هیات نجات غریق

1-   نامه تاییدیه اداره کل به همراه معرفی مدیر و مدیره

2-   معرفی منجیان واجد شرایط

3-   تصاویر شناسنامه کارت ملی- سوابق ورزشی( در صورت تغییر مدیریت) 2 قطعه عکس- کارت پایان خدمت- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

ج ) تایید هیات شنا