عملکرد هیات در سال 1395

 

ردیف

زمان

عنوان دروه

محل برگزاری

1

1395/01/22

برگزاری آمادگی ویژه مدرسین نجات غریق به مدت 4 روز

استخر انقلاب

2

1395/01/22

دیدارمسئولین هیات نجات غریق با رییس تربیت بدنی ارشدنظامی آجاسرهنگ عادلی

استخرنصر

3

1395/01/26

دیدارمسئولین هیات نجات غریق با رییس تربیت بدنی آموزش پرورش

حوزه معاونت تربیت بدنی آموزش پرورش

4

1395/01/26

برگزاری جلسه روسای هیات های شهرستان ها

دفتر هیات

5

1395/01/27

برگزاری جلسه موسسین و کارفرمایان استخرها

سرای ورزشکاران

6 1395/01/29 برگزاری دوره غواصی ویژه آقایان بامدرسی آقای رحیمی به مدت5روز و تعداد 5 نفر
جزیره قشم
7 1395/02/01 برگزاری دوره غواصی1و2ستاره به تعداد6نفر به مدرسی اقای سلیمانی به مدت 10روز جزیره قشم
8 1395/02/02   برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان  استخر انقلاب
9  1395/02/04  برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان  استخر انقلاب
10 1395/02/05 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان استخر انقلاب
11 1395/02/06 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان استخر انقلاب
12 1395/02/07 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان استخر انقلاب
13 1395/02/08 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان استخر انقلاب
14 1395/02/09 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان استخر انقلاب
15 1395/02/10 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان شهرستان های لنجان-مبارکه  لنجان
16 1395/02/11 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان استخرانقلاب
17 1395/02/12 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان شهرستان های لنجان-مبارکه  لنجان
18 1395/02/12 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان شهرستان های لنجان-مبارکه  لنجان
19 1395/02/13 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان استخرانقلاب
20 1395/02/15
 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان
 استخرانقلاب
22 1395/02/15 مجوزبرگزاری دوره غواصی آقایان 1ستاره به مدت 4روز به تعداد5نفربه مدرسی آقای احمدی قشم
23 1395/02/14  برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان  استخر مروارید
24 1395/02/14 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان شهرستان های لنجان-مبارکه لنجان
25 1395/02/15  برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان استخر انقلاب
26 1395/02/16 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان استخر مروارید
27 1395/02/16 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان-بانوان شهرستانهای گلپایگان-خوانسار-فریدن-فریدونشهر-چادگان
 خوانسار
28 1395/02/18 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان استخر انقلاب
29 1395/02/19 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان استخر مروارید
30 1395/02/21 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان استخر مروارید
31 1395/02/23 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه مدیران به مدت 2 روز
سالن علی ابن ابیطالب ع
32 1395/02/24 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان و بانوان شهرستان آران و بیدگل
33 1395/02/25 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان آفتاب شاهین شهر
34 1395/02/26 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان  صباگزوبرخوار
35 1395/02/26 دیدار مسئولین هیات با سرهنگ مطلبی مجموعه5آذر
36 1395/02/27 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان آفتاب شاهین شهر
37 1395/02/28 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان صباگزوبرخوار
38 1395/02/28 برگزاری دوره غواصی1ستاره به تعداد10نفر به مدرسی اقای رحیمی به مدت 6روز جزیره کیش
39 1395/02/29 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه بانوان
آفتاب شاهین شهر
40 1395/02/30 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان صباگزوبرخوار
41 1395/02/31 برگزاری دوره آمادگی سال 95 ویژه آقایان وبانوان شهرستان های اردستان -نایین-کوهپایه

اردستان -آقایان

نایین-بانوان

42 1395/02/31 بازدید رییس هیات نجات غریق از استخرهای شهرستان چادگان

شهرستان چادگان

43 1395/03/09 برگزاری دوره آمادگی بانوان به مدت3روز

استخر ساحل

44 1395/03/10 برگزاری دوره غواصی 1ستاره به مدرسی آقای قربانی به مدت 3روز

عسلویه آموزشگاه دریاکوش

45


1395/03/15

برگزاری دوره آمادگی ویژه آقایان به مدت4روز

استخر انقلاب

46

1395/03/18

جلسه نایب رییس هیات بامنجیان چادگان

دهکده روباز عمران زاینده رود

47

1395/03/26

مجوزبرگزاری مدرسه نجات غریق بانوان مدرس خانم سمانه قاسمی

استخرباران

 48 1395/04/16 مجوز برگزاری دوره غواصی 1ستاره به مدت 6روز ب تعداد4نفرب مدرسی آقای سلیمانی قشم
49

1395/04/20

برگزاری دوره غواصی آقایان 1ستاره به مدت 3روز به تعداد4نفرب مدرسی آقای محمدیان

چادگان

50

1395/04/23

مجوزبرگزاری مدرسه نجات غریق بانوان مدرس خانم زهرا قنبریان

استخرهاتف

51

1395/04/23

مجوزبرگزاری مدرسه نجات غریق بانوان مدرس خانم ریحانه عطاری پور

استخرهاتف

52

1395/04/23

مجوزبرگزاری مدرسه نجات غریق بانوان مدرس خانم کیمیا بهنام

استخرانقلاب

53

1395/04/23

مجوزبرگزاری مدرسه نجات غریق بانوان مدرس آفای عبداله چراغی

استخر هاتف

54

1395/04/23

مجوز برگزاری مدرسه نجات غریق بانوان مدرس آقای میثم شکیب زاد

استخر انقلاب

55

1395/04/24

برگزاری دوره غواصی 4 نفر ویژه آقایان یک ستاره مدرس آقای عدالت5 روز

جزیره کیش

56

1395/04/26

برگزاری دوره کمک های اولیه و CPR ویژه منجیان خانم توسط مدرس خانم مریم جعفری

پایگاه قهرمانی

57

1395/04/30

برگزاری آمادگی آقایان 21 نفر شرکت کننده

استخر ابوذر

58

1395/05/01

برگزاری آمادگی مدیران آقا و خانم

سرای ورزشکاران

59

1395/05/02

افتتاحیه و برگزاری مدرسه نجات غریق ویزه آقایان به مدرسی آقای پیمان گرامی 100نفر

استخر دریاشهرضا

60

1395/05/02

برگزاری مسابقات غواصی در شهرستان شهرضا

استخر دریا شهرضا

61

1395/05/02

مجوز برگزاری مدرسه نجات غریق به مدرسی خانم عمرو

استخر انقلاب

62

1395/05/05

برگزاری دوره غواصی یک ستاره ویژه آقایان 4نفر یک ستاره به مدرسی آقای داوود رحیمی 5 روز

جزیره کیش

63

1395/05/05

برگزاری 5 دوره امادگی 95 اقایان21نفر

استخر ابوذر

64

1395/05/06

مجوز برگزاری مدرسه نجات غریق به مدرسی خانم طوسیان

استخر پزشکان

65

1395/05/06

مجوز برگزاری مدرسه نجات غریق به مدرسی خانم طوسیان

استخر انقلاب

66

1395/05/06

مجوزبرگزاری مدرسه نجات غریق به مدرسی خانم قنبریان

استخر پزشکان

67

1395/05/06

مجوزبرگزاری مدرسه نجات غریق به مدرسی خانم رستمانه  
68

1395/05/06

مجوزبرگزاری مدرسه نجات غریق به مدرسی خانم کشانی
 
69

1395/05/06

برگزاری پنجمین دوره آمادگی 95 بانوان20نفر استخرابوذر
70 1395/05/07 مجوز برگزاری دوره غواصی 1ستاره آقایان به مدت 3روز به تعداد1نفرب مدرسی آقای چوپانی چادگان
71

1395/05/09

برگزاری پنجمین دوره آمادگی 95 بانوان20نفر استخرابوذر
72

1395/05/10

برگزاری مسابقه فرهنگی به مناسبت دهه کرامت  
73

1395/05/11

برگزاری اولین دوره مانورامداد و نجات سال95 استخر ساحل سمیرم
74

1395/05/16

برگزاری دومین دوره مانورامداد و نجات سال95 در بخش آقایان استخر شاهد گلپایگان
75 1395/05/16 برگزاری دومین دوره مانورامداد و نجات سال95در بخش بانوان
استخر رسالت خوانسار
76 1395/05/25 برگزاری دومین دره مسابقات قهرمانی نجات غریق استان در بخش آقاوخانم به مدت 3روز استخر روباز دهکده عمران زنده رود
77 1395/06/04 برگزاری دوره غواصی آقایان به مدرسی آقای سلیمانی به تعداد5 نفر -5 روز سدگلپایگان
78 1395/06/06 برگزاری دوره غواصی آقایان به مدرسی آقای عدالت -5روز به تعداد7نفر جزیره کیش
79 1395/06/08 برگزاری مسابقات جهانی هلند و اعزام آقای حمید شب انگیز و کسب مقام سوم انفرادی در رشته 50مترحمل  آدمک هلند
80 1395/06/14 برگزاری دوره غواصی آقایان 1ستاره به مدرسی آقای رحیمی -5روز به تعداد8نفر جزیره قشم
81 1395/06/17 برگزاری دوره نجات غریق درجه 2 آقایان با مدرسی آقای علوی به تعداد21 نفر استخر کوثرنایین
82 1395/06/17 برگزرای مدرسه نجات غریق ویژه آقایان به مدرسی آقای علوی به تعداد16 نفر استخر کوثرنایین
83 1395/06/17 برگزاری مدرسه نجات غریق ویژه آقایان بهمدرسی اقای واعظی به تعداد 20 نفر استخر شاهدگلپایگان
84 1395/06/19 برگزاری دوره غواصی یک ستاره به مدرسی آقای هادی به تعداد5 نفر سد چادگان
85 1395/06/21 برگزاری کارگاه اموزشی ویژه مدرسان سرای ورزشکاران
86 1395/06/21 برگزاری دوره غواصی به تعداد5 نفر به مدرسی آقای محمدیان به مدت 5 روز سدگلپایگان
87 1395/06/22 برگزاری دوره غواصی 1ستاره مدرسی آقای قربانی 13 نفر5 روز سدچادگان
88 1395/06/23 برگزاری دوره غواصی ویؤه خانم ها به مدرسی خانم هنرمند تعداد 1 نفر کیش
89 1395/06/29 برگزاری تست ورودی درجه2 آقا به مدرسی اقای طبیبی استخر انقلاب
90 1395/06/30
برگزاری دوره غواصی آقایان 1ستاره به مدرسی آقای نورمحمدی -5روز به تعداد5نفر
چادگان
91 1395/06/31

برگزاری دوره درجه2 بانوان به تعاداد28 نفر

استخر انقلاب
92 1395/7/01

برگزاری دوره غواصی به مدرسی آقای عدالت 3نفر مدت  روز 1ستاره

قشم
93 1395/07/16

برگزاری کارگاه دانش افزایی CPRبانوان با مدرسی خانم حقانی به مدت دو روز

سالن استخر ابوذر
94 1395/07/22

برگزاری دوره غواصی آقایان به مدرسی آقای محمدیان به تعداد 5 نفر 1ستاره مدت 4روز

قشم
95 1395/07/28

برگزاری دوره غواصی آقایان به مدرسی آقای عدالت به تعداد 5 نفر 1ستاره مدت 15روز

قشم
96 1395/08/01

برگزاری دوره غواصی به مدرسی آقای سلیمانی به تعدا 2نفر مدت 5 ورز

قشم
97 1395/09/16

برگزاری دوره غواصی دو وسه ستاره به مدرسی آقای محمدیان 6روزه به تعداد2نفر

قشم
98 1395/09/17

برگزاری دوره غواصی یک ستاره خانم ها به مدرسی خانم کاظمیان به تعداد 3نفر بهمدت 3روز

قشم
99 1395/10/05  برگزاری تست ورودی درجه2خانم ها به مدرسی خانم موفق  فریدن
 100  1395/10/05
برگزاری تست ورودی درجه2 آقایان به مدرسی آقای طبیبی  فریدن
101  1395/10/05  برگزاری کارگاه CPRو مانور امداد و نجات  فریدن
102 1395/1/0/17 برگزاری تست ورودی درجه 2 آقایان استخر انقلاب
 103  1395/1/0/17
 برگزاری تست ورودی درجه 1 آقایان  استخر انقلاب
 104  1395/1/0/18 اعزام ناجیان واجد شرایط جهت گذراندن دوره مدرسی درجه 3 مدرسی به مدت 5 روز  تهران
 105  1395/1/0/24  برگزاری تست ورودی درجه 2 خانم  استخر انقلاب
106  1395/1/0/24  برگزاری تست ورودی درجه 1 بانوان  استخر انقلاب
107 1395/1/0/26 برگزاری مدرسه نجات غریق ویژه خانم ها به مدرسی خانم مریم طاهریان استخر پزشکان