ثبت نام تست ورودی دوره نجات غریق استان اصفهان

بسمه تعالی

با توجه به تقاضای بسیاری از همشریان عزیز مبنی بر شرکت در دوره نجات غریق درجه 2 ، هیات نجات غریق قصد دارد دوره  نجات غریق درجه 2 برگزار نمایید . به همین منظور کلیه متقاضیان هرچه سریع تر نسبت به ثبت نام تست ورودی دوره اقدام نمایند .

ضمنا تعداد محدود می باشد .

مدارک مورد نیاز : 

فیش واریزی به حساب هیات نجات غریق ( بانک ملی - 0109790215005) به مبلغ 350.000 ریال

شرایط حضور :

داشتن 18 سال تمام  و داشتن آمادگی لازم برای تست :

        200 متر کرال سینه 4:00 دقیقه

        100 متر قورباغه 2:00 دقیقه

        یک دقیقه پای دوچرخه بدون دست