بسمه تعالی

با توجه به فراخوان فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران از کلیه غواصان جهت ارتقاء سطحی کیفی و آموزش و یکسان سازی شیوه های تدریس دوره های غواصی،

به اطلاع میرساند ، فداسیون نجات غریق و غواصی در نظر دارد سمینار به روز رسانی مدرسان غواصی کل کشور را با حضور مدرسان ارشد جهانی از تاریخ 97/08/02 لغایت  97/8/04 در استان تهران

برگزار نمایند .

شایان ذکر است :

دریافت مجوز فعالیت سالیانه غواصی مستلزم به شرکت در دوره مذکور می باشد .

کلیه علاقه مندان و واصان در تمام سطوح غواصی و سیستم های آموزش مختلف می توانند در روز اول سمینار شرکت نمایند .

متقاضیان باید جهت ثبت نام به سایت فدراسیون نجات غریق و غواصی ( http://bit.do/exiUv) مراجعه نمایند ( آخرین مهلت ثبت نام 20 مهرماه 1397 می باشد )

هزینه ثبت نام در دوره :

1- غواصان و علاقه مندان به غواصی 2.500.000 ریال ( 2 آبان ماه 1397)

2-مدرسان یک ستاره ، دو ستاره و مدرسان سایر سیستم های آموزشی غواصی 5.000.000 ریال ( 2 لغایت 3 آبان ماه 1397 )

3- مدرسان سه ستاره CMAS  مبلغ 10.000.000 ریال ( 2 لغایت 4 آبان ماه 1397 )

                                                                                                                محسن تابش فر

                                                                                                    رئیس هیات نجات غریق استان اصفهان