مدارک لازم جهت شرکت در کلاسهای آمادگیناجیان غریق

 

 

  • ·کلیه شرکت کنندگان در دوره های آمادگی می بایستی بومی استان باشند.
  • ·منجیان غریق که خواهان فعالیت در هر استان می باشند بایستی برگه آمادگی را از همان استان محل فعالیت دریافت نمایند.