اسامی مدرسان نجات غریق استان اصفهان                 

 

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی درجه مدرسی
1 سهیلا طوسیان لیسانس یک
2 سهیلا حسن پور لیسانس یک
3 سیروس قایدی لیسانس یک
4 شهزاد موحدی فوق لیسانس یک
5 شهلا ترابی لیسانس یک
6 محمد مهدی نقشینه فوق دیپلم یک
7 احمد متقی دیپلم دو
8 اکرم رستمانه لیسانس دو
9 بهار حقانی لیسانس دو
10 علی شریفی لیسانس دو
11 فرنوش دهموبد فوق دیپلم دو
12 مریم                 صادقی دیپلم دو
13 بدرالسادات تبراصفهانی دیپلم سه
14 پروانه ابراهیمی دیپلم سه
15 پژمان پورمتین فوق لیسانس سه
16 رضا رهنما لیسانس سه
17 علیرضا طبیبی لیسانس سه
18 فاطمه   محمودی لیسانس سه
19 فاطمه صفدریان لیسانس سه
20 فریبا قسامی دیپلم سه
21 لیلا پورسعید لیسانس سه
22 محبوبه صنعتی لیسانس سه
23 محمد رضا نیک اقبال لیسانس سه
24 محمد مهدی وکیل زاده لیسانس سه
25 مریم   طاهریان دیپلم سه
26 مریم محمودی لیسانس سه
27 مهدیه ملک نیا لیسانس سه
28 نادر طبایی لیسانس سه
29 مرضیه موفق لیسانس سه
30 محمدعلی طبیبی لیسانس سه
31 سید بهدادمهاجرانی لیسانس سه
32 علی اکبر زارع
لیسانس
سه
33 میثم شکیب زاد
لیسانس
سه
34 آرمان الكساندريان
ديپلم
سه