قوانین عمومی

• تمامی تیم ها باید قبلاٌ ثبت نام نمایند.
• اعضای هر تیم باید حداقل بصورت کامل در یک رویداد شرکت نمایند ، د رغیر اینصورت نتیجه اش اخراج آن عضو از قهرمانی خواهد بود .
• هر تیم مسئول تامین ایاب و ذهاب به محل مسابقه و بالعکس خواهد بود .
• هرگونه عملی توسط تیم که منجر به مزاحمت و ناراحتی تیم دیگر گردد ، خلاف جدی محسوب شده و طبق مقررات با ایشان رفتار خواهد شد .
• تیم ها نمایندگان کشور، سازمان ، باشگاه و حامیانشان و بطور کلی نجات غریق می باشند . بنابراین آنها باید رفتار صحیحی در طول مسابقات قهرمانی یا هر برنامۀ دیگری داشته باشند .چنانچه تیم یا حمایت کنندگان آن رفتار نادرستی داشته باشند با ایشان برخورد خواهد شد .
• چنانچه تیمی بر خلاف قانون با تخلفی روبرو شد سریعا باید با داور تماس گرفته و گزارش کاملی از موقعیت را بدهد . داور در جبران آن اقدام خواهد کرد . عدم گزارش یا خلاف آن خود احتمالا تخلف یا خلاف محسوب خواهدشد.
• اگر تیمی مرتکب جرم یا خلافی شود داور مسابقه اورا از مسابقات قهرمانی اخراج خواهد نمود . در این حالت داور گزارش کتبی به کمیتۀ انضباطی خواهد داد .
• اگر تیمی به موقع طبق برنامۀ اعلام شده در مسابقه حضور نیابد ، یعنی پس از انجام تشریفات مسابقه برسد از مسابقه اخراج خواهد شد و هیچ امتیازی به آن تعلق نخواهد گرفت (در مورد رویداد مربوطه ) و به ردۀ بالاتر نهایی و نیمه نهایی راه پیدا نخواهد کرد و درهمان امتیاز که داشتند باقی خواهند ماند .
• در رویدادی که حالت مخاطره آمیزی دارد ، داور مجاز خواهد بود که آن را لغو یا مجددا برنامۀ دیگری را اعلام نماید . در صورت لغو حتی اگر برخی تیم ها شروع کرده باشند هیچ امتیازی به آن رویداد در کل امتیازات داده نخواهد شد .
• برگزار کننده می تواند حذف یا تغییراتی در قوانین ، معیارهای مسابقات و جدول زمانی یا موضوعات دیگر در صورت لزوم بدهد . بنابراین در این Oz is hyping his Holiday Detox Drinks plan. صورت تغییرات با اعلام در بولتن آگهی شده و یک نسخه از آن به مدیر تیم داده خواهد شد . و بدین منظور برگزار کنندگان محل خاصی را به منظور درج اطلاعیه ها انتخاب خواهند نمود که در بولتن های بعدی به اطلاع خواهد رسید .
• برگزار کننده ممکن است جهت کمک به تصمیم قاضی ها از فیلم ، عکس یا موارد مشابه استفاده نماید که تصمیم نهایی توسط قاضی های اصلی گرفته خواهد شد .
• از هیچ نوع عامل افزایش سرعت در مسابقه (مانند دست پره دار ، آستین های لباس شنا ، بازوبند و غیره ) نباید استفاده کرد مگر نوع ویژه ای که برابر مقررات تعیین شده باشد .
توجه : برطبق قوانین اجرایی در مورد شرکت کنندگان ، تیم در مسابقه شامل مربی ها ، کمک مربی ها ، تماشاچی و غیره که همراه تیم شرکت نموده اند می شود .
• درجه بندی راهنمایی رفتار بازیکنان و مقامات همراه
در هر مسابقه خصوصا مسابقات قهرمانی جهان مهم است که شرکت کنندگان با روحیه ای ورزشی و خوب شرکت نمایند . بدین منظور و کسب نتیجۀ مطلوب کدهای زیر جهت راهنمایی تمامی ورزشکاران و داوران تهیه گردیده است :
 کمیتۀ برگزار کننده به اطلاع شرکت کنندگان و داوران در مسابقات قهرمانی میرساند که در موقع مسابقه ، مراسم و غیره با یک برخورد مورد پسند عموم ظاهر شوند . اعمال شما قابل توجه همگان خواهد بود و کمیته انتظار دارد تمامی شرکت کنندگان و داوران بدانند که همکاری آنها انعکاس مثبتی در نزد عموم خواهد داشت .
 با هررفتاری که باعث مزاحمت یا گرفتاری شود شدیداً برخورد خواهد شد . کمیته برگزار کننده این اختیار را خواهد داشت که در صورت بروز مشکل ، به عنوان جریمه حتی کل تیم را جریمه نماید .
 از لحظه ایکه کشور خودرا ترک می نمائید و مجدداً باز می گردید ، رفتار شما نشانۀ شخصیت باشگاه و کشورتان و مهم تر اینکه نشانگر نجات غریق خواهید بود .
 نتیجۀ اعمالی که عمداً خساراتی در محل حوزه ، محل اقامت وارد آورد اخراج شخص مجرم از مسابقه خواهد بود .
 نتیجۀ سوء استفادۀ داوران حداقل اخراج از یک دوره و احتمالاًاخراج از کل مسابقات خواهد بود .