به گزارش روابط عمومی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان ، کلاس آموزشی "تصفیه ،گندزدایی و مسائل فنی استخرهای شنا در شهرضا برگزار می شود.
بنا به درخواست مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا کلاس آموزشی با عنوان "تصفیه ،گندزدایی و مسائل فنی استخرهای شنا ویژه کارشناسان بهداشت محیط شهرستان های شهرضا و دهاقان برگزار می شود.
این کلاس آموزشی در تاریخ 24/7/96 از ساعت 8 الی 12 در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان به نشانی شهرضا ، بلوار مدرس ، جنب امامزاده شاهرضا برگزار می شود.
تدریس این کلاس بر عهده علیرضا طبیبی خواهد بود.