هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان

فراخوان کلیه غواصان کشور

بسمه تعالی

با توجه به فراخوان فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران از کلیه غواصان جهت ارتقاء سطحی...

ادامه مطلب...

نتایج آزمون ها

اعلام نتایج تست ورودی درجه 2 بانوان

افرادیکه در تست ورودی روز جمعه مورخ 95/10/24 شرکت نموده و موفق به قبولی در تست نامبرده گردیده اند بشرح اسامی ذیل می باشد: ضمناً یادآور می گردد قبول شدگان روز یکشنبه مورخ 95/10/26 راس ساعت 8:30 صبح...

اعلام نتایج تست ورودی درجه 2 آقایان

تست ورودی درجه2 آقایان در روز دوشنبه مورخ 95/06/29در استخر انقلاب برگزار گردید که اسامی قبول شدگان بشرح ذیل می باشد. افراد قبول شده جهت ثبت با همراه داشتن مدارک زیر از ساعت 16:30 الی 19:00 روز...

اعلام نتایج تست ورودی درجه 2 بانوان

تست ورودی درجه2 بانوان در روز جمعه مورخ 95/06/26 در استخر مروارید برگزار گردید که اسامی قبول شدگان بشرح ذیل می باشد. شروع دوره سطح 1 درجه 2 بانوان از روز چهارشنبه 95/06/31 راس ساعت 14:00 در استخر...

نتایج آزمون پیش مدرسی درجه سه نجات غریق

هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان جهت معرفی منجیان واجد شرایط جهت شرکت در دوره مدرسی درجه سه نجات غریق اقدام به برگزاری آزمون پیش مدرسی با حضور تعدادی از منجیان متقاضی نمود. که در ذیل برگزیدگان...