هیئت نجات غریق و غواصی استان اصفهان

دومین کارگاه دانش افزایی مدرسین کشوری

ثبت نام تست ورودی نجات غریق درجه دوبانوان

 

ثبت نام تست ورودی نجات غریق  درجه دوبانوان  
...

ادامه مطلب...
برگزاری مانور های نجات غریق ویژه بانوان وآقایان در نیمه ی دوم سال 1397 در استان اصفهان

برگزاری مانور های امداد و نجات در نیمه ی دوم سال 1397 در استان...

ادامه مطلب...
مرحله دوم کارگاه دانش افزایی مدرسان نجات غریق ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ .

مرحله دوم کارگاه دانش افزایی مدرسان نجات غریق ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷

...

ادامه مطلب...
اولین نشست هم اندیشی مدرسین غواصی استان اصفهان

با توجه به بر...

ادامه مطلب...
پیام تقدیر و تشکر ایلخان نوری از روسای هیات‌های استانی

پیام تقدیر و تشکر ایلخان نوری از روسای هیات‌های استانی

...

ادامه مطلب...

نتایج آزمون ها

اعلام نتایج تست ورودی درجه 2 بانوان

افرادیکه در تست ورودی روز جمعه مورخ 95/10/24 شرکت نموده و موفق به قبولی در تست نامبرده گردیده اند بشرح اسامی ذیل می باشد: ضمناً یادآور می گردد قبول شدگان روز یکشنبه مورخ 95/10/26 راس ساعت 8:30 صبح...

اعلام نتایج تست ورودی درجه 2 آقایان

تست ورودی درجه2 آقایان در روز دوشنبه مورخ 95/06/29در استخر انقلاب برگزار گردید که اسامی قبول شدگان بشرح ذیل می باشد. افراد قبول شده جهت ثبت با همراه داشتن مدارک زیر از ساعت 16:30 الی 19:00 روز...

اعلام نتایج تست ورودی درجه 2 بانوان

تست ورودی درجه2 بانوان در روز جمعه مورخ 95/06/26 در استخر مروارید برگزار گردید که اسامی قبول شدگان بشرح ذیل می باشد. شروع دوره سطح 1 درجه 2 بانوان از روز چهارشنبه 95/06/31 راس ساعت 14:00 در استخر...

نتایج آزمون پیش مدرسی درجه سه نجات غریق

هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان جهت معرفی منجیان واجد شرایط جهت شرکت در دوره مدرسی درجه سه نجات غریق اقدام به برگزاری آزمون پیش مدرسی با حضور تعدادی از منجیان متقاضی نمود. که در ذیل برگزیدگان...