تست ورودی درجه2 بانوان در روز جمعه مورخ 95/06/26 در استخر مروارید برگزار گردید که اسامی قبول شدگان بشرح ذیل می باشد.

شروع دوره سطح 1 درجه 2  بانوان از روز چهارشنبه 95/06/31 راس ساعت 14:00 در استخر انقلاب واقع در دروازه شیراز برگزار می گردد.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دوره سطح 1 درجه 2:

*واریز مبلغ 3/500/000ريال (350/000تومان ) به شماره حساب 7618272/54  بانک ملت بنام هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان   (مبلغ واریزی مربوط به هزینه تیشرت-اسنورکل- CD آموزشی- دوره برگزاری )

**همراه داشتن اصل بیمه ورزشی سال 95 بنام هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان

***همراه داشتن برگه سلامت

 

 

هستی شری زاده                                                                             آرزو لیمویی

مهسا مهدیه                                                                                      ملیکا رازقیان

سارا خجندی                                                                                    مهسا یوسفی

المیرا نوروزی                                                                                  مریم امینی

مهرنوش زارعی                                                                              سپیده عباسی

شقایق چاوشی                                                                                متین سبقت الهی

هاجر شریعتی                                                                                مرضیه نصیری

مرجان صفاپور                                                                              نیلوفر فخارزاده

فاطمه ممیز                                                                                    مهدیس غنی زاده

آذین باهری                                                                                   پردیس سبزواری

سحرکریمی                                                                                    معصومه بورونی

شقایق صادق زاده                                                                            سمیرا غلامی

سارا مختاری                                                                                     سپیده نصیری

صبا عظیمی