افرادیکه در تست ورودی روز جمعه مورخ  95/10/24 شرکت نموده و موفق به قبولی در تست نامبرده گردیده اند بشرح اسامی ذیل می باشد:

 

ضمناً یادآور می گردد قبول شدگان روز یکشنبه مورخ 95/10/26 راس ساعت 8:30 صبح با همراه داشتن مدارک ذیل در استخر انقلاب حضور بهم رسانند.

 

مدارک مورد نیاز جهت شرکت در دوره درجه 2:

 

*واریز مبلغ 3/500/000ريال (350/000تومان ) بحساب 7618272/54بانک ملت بنام هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان و تحویل اصل فیش به مسئول مربوطه    

**همراه داشتن گواهی سلامت (گواهی سلامت ریه و قلب توسط پزشک)

***همراه داشتن اصل بیمه ورزشی سال 1395بنام هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان

 

ندا قبادیان

صبا بیگی 

مهرنوش زارعی

مرضیه پورعیوض

شکوه طیاره

نگین میرهادیان

معصومه جزایری

زهرا کرباسی

شیما شیرانی

پری شجاع

محدثه احمدی

لیلا تارتیاریان

سمیه قنبریان

فاطمه حاجی محمدی

زهرا براتی

سحر جریانی

الهام خیری

مرضیه احمدی

الهه حفیظی

الهام حدادیان

زهره شمشی

عارفه فدایی

سمیه صانعی