آماده سازی درجه ۱ آقایان

۱. حداقل مدرک تحصیلی می‌بایست دیپلم باشد.

۲. داوطلب فاقد هرگونه خالکوبی و تتو باشد.

۳. داوطلب می‌بایست دارای حداقل ۵ آمادگی سالیانه منجیان غریق، که یکی از این آمادگی‌ها مربوط به سال برگزاری کلاس درجه یک باشد.

  • دقت داشته باشید تمام موارد موجود در فرم می‌بایست پر شود، در غیر این صورت در زمان ارسال با خطا مواجه می‌شوید.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام پدر(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
تاریخ صدور کارت درجه ۲(ضروری)
از تاریخ صدور کارت باید ۵ سال تمام گذرانده شده باشد.
معافیت پزشکی قابل قبول نمی‌باشد.
محل سکونت(ضروری)