آماده سازی درجه ۲ آقایان

۱. حداقل مدرک تحصیلی می‌بایست دیپلم باشد.

۲. حداقل سن ۱۸ سال تمام باشد.

۳. داوطلب فاقد هرگونه خالکوبی و تتو باشد.

  • دقت داشته باشید تمام موارد موجود در فرم می‌بایست پر شود، در غیر این صورت در زمان ارسال با خطا مواجه می‌شوید.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام پدر(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
معافیت پزشکی قابل قبول نمی‌باشد.
آدرس محل سکونت(ضروری)