دوره نجات غریق آقایان – نجف‌آباد

حضور و بازدید شهزاد موحدی رئیس هیات نجات غریق استان اصفهان در پایان دوره کلاس نجات غریق درجه دو ویژه آقایان در شهرستان نجف آباد- مدرس آقای اکبر امیر خانی