الزام اخذ بیمه ورزشی و درج عنوان رشته ورزشی نجات غریق

با توجه به دستور فدراسیون نجات غریق ،جهت شرکت در آمادگیهای سال ۱۴۰۲ ،اخذ کارت بیمه ورزشی و درج عنوان رشته ورزش نجات غریق الزامی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.