حضور رئیس هیات در دوره عملی مربیگری درجه آبدرمانی

بازدید رئیس هیات نجات غریق وغواصی استان از دوره مربیگری آب درمانی بخش آقایان
شهزاد موحدی با حضور در پایان دوره مربیگری عملی آبدرمانی درجه ۳ ،از روند برگزاری دوره و کیفیت آن بازدید نمود و در پایان با مدرس دوره درباره کیفیت دوره گفت و گو نمود.
مدرس دوره :آقای حسین یزدی زاده
اسفند ماه ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.