حضور نائب رئیس هیات در آمادگی نجات غریق بانوان شهرستان نجف آباد

.حضور نائب رئیس هیات در آمادگی نجات غریق بانوان شهرستان نجف آبادمریم بلوچی با حضور در این دوره آمادگی ضمن دیدار با منجیان غریق حاضر در این دوره دقایقی را به گفت و گو با منجیان حاضر در این دوره اختصاص داد.۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.