حضور رئیس هیات در آمادگی شهرستان اردستان

شهزاد موحدی طبق رویه قبل ،ضمن حضور در آمادگی شهرستاناردستان با منجیان غریق حاضر در این دوره دیداره و گفت و گو کرد.

رئیس هیات نجات غریق و غواصی استان در سال گذشته نیز در کلیه دوره های آمادگی با منجیان غریق حاضر در این دوره ها دیدارنموده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.