مجمع سالیانه فدراسیون

حضور شهزاد موحدی رئیس هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان در مجمع سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصیموحدی در حاشیه مجمع با سید محمدپولادگر معاون وزیر ورزش و جوانان در رابطه پیگیری مسائل و مشکلات منجیان غریق در حضور دکتر حیدری رئیس فدراسیون گفت و گو کرد .همچنین در حاشیه این نشست موحد با […]