شانزدهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳-آقایان

نجات_غریق – اصفهان ۱۴۰۳۲۲۳۱۱۴۴۲/۹۸۰۷۴ آقایان شانزدهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳ در بخش آقایان بصورت حضوری درروز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ و نیز روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ از ساعت ۸صبح الی ۱۲در استخر فجر مقاومت (کاوه) به آدرس : اصفهان خیابان کاوه خیابان تربیت معلم استخر فجر برگزار می شود . لازم به ذکر است متقاضیان شرکت در […]

هفدهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳-بانوان

نجات_غریق- اصفهان ۱۴۰۳۲۲۲۱۱۴۱۲/۹۸۰۷۴ بانوان هفدهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳ در بخش بانوان بصورت حضوری درروز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ و نیز روز جمعه مورخ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ از ساعت ۱۱صبح الی ۱۵در استخر مروارید به آدرس : اصفهان چهارراه پیروزی جنب ورزشگاه شهید خرازی برگزار می شود . لازم به ذکر است متقاضیان شرکت در دوره میبایست نسبت به […]

شانزدهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳-بانوان

نجات_غریق ۱۴۰۳۲۱۹۱۱۳۹۲/۹۸۰۷۴-بانوان شانزدهمین  دوره آمادگی سال ۱۴۰۳ در بخش بانوان بصورت حضوری درروز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ و نیز روز جمعه مورخ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ از ساعت ۸صبح الی ۱۲در استخر مهر و ماه تیران به آدرس : شهرستان تیران و کرون جاده عزیز آباد برگزار می شود . لازم به ذکر است متقاضیان شرکت در دوره میبایست نسبت […]

پانزدهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳-آقایان

نجات_غریق- ۱۴۰۳۲۱۹۱۱۳۸۷/۹۸۰۷۴  -آقایان پانزدهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳ در بخش آقایان بصورت حضوری درروز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ و نیز روز جمعه مورخ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ از ساعت ۸صبح الی ۱۲در استخر شهدای امدادگر دهاقان به آدرس : شهرستان دهاقان بلوار جانبازان روبروی دانشگاه پیام نور استخر شهدای امدادگر دهاقان برگزار می شود . لازم به ذکر است متقاضیان […]

پانزدهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳-بانوان

نجات_غریق ۱۴۰۳۲۱۹۱۱۳۹۲/۹۸۰۷۴-بانوان پانزدهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳ در بخش بانوان بصورت حضوری درروز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ و نیز روز جمعه مورخ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ از ساعت ۸صبح الی ۱۲در استخر مهر و ماه تیران به آدرس : شهرستان تیران و کرون جاده عزیز آباد برگزار می شود . لازم به ذکر است متقاضیان شرکت در دوره میبایست نسبت […]

چهاردهمین آمادگی سال ۱۴۰۳-آقایان

نجات_غریق ۱۴۰۳۲۱۷۱۱۳۵۶/۹۸۰۷۴ آقایان – اصفهان چهاردهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳ در بخش آقایان بصورت حضوری درروز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ از ساعت ۹صبح الی ۱۸در استخر شهدای شهراب به آدرس : شهرستان اردستان شهر زواره ورزشگاه شهید حقیری استخر شهدای شهراب برگزار می شود . لازم به ذکر است متقاضیان شرکت در دوره میبایست نسبت به […]

چهاردهیمن دوره آمادگی سال ۱۴۰۳-بانوان

نجات_غریق_اصفهان-۱۴۰۳۲۱۶۱۱۳۳۲/۹۸۰۷۴-بانوان چهاردهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳ در بخش بانوان بصورت حضوری درروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ و نیز روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ از ساعت ۱۰صبح الی ۱۴در استخر فجر مقاومت کاوه به آدرس : اصفهان خیابان کاوه خیابان تربیت معلم مجموعه ۵ آذر استخر فجر برگزار می شود . لازم به ذکر است متقاضیان شرکت در […]

سیزدهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳-آقایان

نجات_غریق اصفهان-۱۴۰۳۲۱۵۱۱۳۰۲/۹۸۰۷۴ آقایان سیزدهمین دوره آمادگی سال ۱۴۰۳ در بخش آقایان بصورت حضوری درروز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ و نیز روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ از ساعت ۸صبح الی ۱۲در استخر فجر مقاومت (کاوه) به آدرس : اصفهان خیابان کاوه خیابان تربیت معلم استخر فجر برگزار می شود . لازم به ذکر است متقاضیان شرکت در دوره میبایست […]

اشل سال ۱۴۰۳

به اطلاع کلیه منجیان غریق می‌رساند فایل pdf اشل ۱۴۰۳ در ادامه قابل مشاهده و دانلود می‌باشد