دومین دوره نجات غریق درجه ۲ بانوان سال ۱۴۰۱

شهزاد موحدی رئیس هیات نجات غریق استان اصفهان با حضور در پایان دوره نجات غریق درجه ۲ بانوان ،برای منجیان غریق حاضر در این دوره از اهیمت شغلی نجات غریق دقایقی صحبت نمود و در پایان برای حاضرین آرزوی موفقیت کزد. حاضرین این دوره پس ازموفقیت در آزمون های ورودی موفق به شرکت در این […]

بیستمین دوره آمادگی بانوان سال۱۴۰۱-۴آذرالی ۱۱ آذر

دوره آمادگی سال ۱۴۰۱ (دوره شماره ۲۰ ) در بخش بانوان بصورت حضوری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ و ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ (روزهای جمعه ) از ساعت ۷ الی ۱۱ صبح در استخر صدف به آدرس : استان اصفهان-شهرستان اصفهان – خیابان امام خمینی-ابتدای خیابان امام رضا- استخر صدف برگزار می شود و ویژه منجیان غریق ساکن استان اصفهان […]

دوره نجات غریق درجه۲ بانوان

در ادامه فعالیت های آموزشی هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان،با حضور نائب رئیس هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان سرکارخانم مریم بلوچی ،اولین دوره نجات غریق درجه ۲ بانوان اصفهان در سال ۱۴۰۱ برگزار گردید.متقاضیان شرکت در این دوره پس از آزمون ورودی دوره موفق به حضور در دوره شدند و در […]