حضور داور اصفهانی در مسابقات نجات غریق

احمد شریفیان مهر داور اصفهانی حاضر در مسابقات نجات غریق منطقه مرکز کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.