دهمین دوره آمادگی آقایان -کاشان

دهمین دوره آمادگی منجیان می بایست بیمه فدراسیون نجات غریق و غواصی داشته باشند و آنرا بارگذاری نمایند.ضمنا هنگام ثبت نام تصویر کارت نجات غریق (درجه۱ ویا 2 ) را در پنل شخصی سامانه ملی نجات غریق و غواصی -بخشدرخواست تایید سوابق بارگذاری نمایند و پس از تایید توسط فدراسیون اقدام به ثبت نام در دوره نمایند این دوره در روز جمعه 19 خردادماه از ساعت 8 الی 12 صبح و از ساعت 14 الی 18 عصر در محل استخر برگزار میشود . برای کسب اطلاعات بیشتر ورفع هرگونه ابهام با شماره ۰۹۱۳۳۶۱۷۲۲۲ در ساعتهای تعیین شده در سایت هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهانتماس حاصل فرمایند  تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ برگزار کننده : شهرستان کاشان – استخر زنده یاد کیهان جنسیت شرکت کنندگان : آقا حداقل سن: ۱۸ استان : اصفهان شهرستان : کاشان هزینه این دوره : ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال آدرس : شهرستان کاشان – بلوار قطب راوندی – شهرک آزاده گان – استخر زنده یاد کیهان

دهمین دوره آمادگی بانوان-دهاقان

دهمین دوره آمادگی بانوان منجیان می بایست بیمه فدراسیون نجات غریق و غواصی داشته باشند و آنرا بارگذارینمایند .ضمنا هنگام ثبت نام تصویر کارت نجات غریق (درجه۱ ویا 2 ) را در پنل شخصی سامانه ملی نجات غریق و غواصی-بخش درخواست تایید سوابق بارگذاری نمایند و پس از تایید توسط فدراسیون اقدام به ثبت نام در دوره نمایند این دوره درروزهای جمعه 2 تیرماه و جمعه 9 تیر ماه از ساعت 8صبح الی 12 در محل استخر برگزار میشود . برای کسب اطلاعات بیشتر ورفع هرگونه ابهام با شماره ۳۲۳۷۰۹۷۲ -۰۳۱ داخلی 2 در ساعتهای تعیین شده در سایت هیات نجات غریق و غواصی استاناصفهان تماس حاصل فرمایند  تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ برگزار کننده : شهدای امدادگران دهاقان جنسیت شرکت کنندگان : خانم حداقل سن: ۱۸ استان : اصفهان شهرستان : دهاقان هزینه این دوره : ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال آدرس : شهرستان دهاقان – بلوار جانبازان – روبروی دانشگاه پیام نور – استخر شهدای امدادگران

نهمین دوره آمادگی آقایان-اردستان

نهمین دوره آمادگی اقایان  منجیان غریق می بایست بیمه فدراسیون نجات غریق و غواصی داشته باشند و آنرا بارگذاری نمایند .ضمنا هنگام ثبت نام تصویرکارت نجات غریق (درجه۱ ویا 2 ) را در پنل شخصی سامانه ملی نجات غریق و غواصی -بخش درخواست تایید سوابق بارگذارینمایند و پس از تایید توسط فدراسیون اقدام به ثبت نام در دوره نمایند این دوره در روزجمعه 26 خرداد از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و از ساعت 14 الی 18 عصر در محل استخر برگزار میشود . برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام با شماره۰۹۱۳۳۰۸۱۴۱۱ در ساعتهای تعیین شده در سایت هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان تماس حاصل فرمایند  تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ برگزار کننده : اردستان – زواره – استخر شهدای شهراب زواره جنسیت شرکت کنندگان : آقا حداقل سن: ۱۸ استان : اصفهان شهرستان : اردستان هزینه این دوره : ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال آدرس : شهرستان زواره – بلوار امام رضا ورزشگاه شهید حقیقی استخر شهدای شهراب زواره

نهمین دوره آمادگی بانوان-شاهین شهر

نهمین دوره آمادگی منجیان می بایست بیمه فدراسیون نجات غریق و غواصی داشته باشند و آنرا بارگذاری نمایند.ضمنا هنگام ثبت نام تصویر کارت نجات غریق (درجه۱ ویا 2 ) را در پنل شخصی سامانه ملی نجات غریق و غواصی -بخشدرخواست تایید سوابق بارگذاری نمایند و پس از تایید توسط فدراسیون اقدام به ثبت نام در دوره نمایند این دوره در روز پنجشنبه۲۵ خرداد و روز جمعه 26 خرداد ازساعت 8 صبح لغایت 10 صبح و روز شنبه 27 خرداد و یکشنبه 28 خرداد از ساعت 16 لغایت 18 عصر در محل استخر برگزار میشود . برای کسب اطلاعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام با شماره ۳۲۳۷۰۹۷۲ -۰۳۱داخلی 1 در ساعتهای تعیین شده در سایت هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان تماس حاصل فرمایند  تاریخ شروع ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ تاریخ پایان ثبت نام : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ تاریخ شروع دوره : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ تاریخ پایان دوره : ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ تاریخ برگزاری امتحان : ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ برگزار کننده : شاهین شهر – استخر قصر قو جنسیت شرکت کنندگان : خانم حداقل سن: ۱۸ استان : اصفهان شهرستان : شاهین شهر هزینه این دوره : ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال آدرس : شاهین شهر – خیابان سعدی جنوبی – مجموعه قصر قو