بازدید نائب رئیس هیات از دهمین دوره آمادگی بانوان

مریم بلوچی نائب رئیس هیات نجات غریق و غواصی استان اصفهان ،ضمن حضور در دهمین دوره آمادگی بانوان شهرستان دهاقان ،بامنجیان غریق حاضر در این دوره دیدار و گفت و گو کرد. مدرس دوره :سرکارخانم بهار حقانی