حضور شهزاد موحدی در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نجات غریق

شهزاد موحدی رئیس هیات نجات غریق و غواصی استان ضمن همزاهی تیم اعزامی اصفهان به مسابقات از نزدیک پیگیر مسابقات و نمایندگان اصفهانی بود.شهزاد موحدی در حاشیه این مسابقات با روسای سایر شهرستانها دیدار و گفت و گو کرد.